Ir jautājumi? Lūdzu zvaniet  +370 647 00011

Preču atgriešana, apmaiņa, garantija

Ja prece, kuru iegādājāties mūsu interneta veikalā, Jums nederēja, bija neatbilstošā kvalitātē, nepareiza izmēra, to ir iespējams apmainīt vai atgriezt. Gadījumā, ja atgriešanas iemesls ir neatbilstoša kvalitāte, par saviem līdzekļiem apņemamies apmainīt sliktās kvalitātes preci vai atgriezt par preci samaksāto naudu. Neatbilstošas kvalitātes preces tiks apmainītas vai atgrieztas saskaņā ar „Priekšmetu atgriešanas un apmaiņas noteikumiem, kas apstiprināti ar 2001. gada 29. jūnija ekonomikas ministra rīkojumu Nr. 217.

Piemērotas kvalitātes preču atgriešana iespējama tikai ar ekonomikas ministra 2001. gada 17. septembra rīkojumu Nr. 258 „Priekšmetu pārdošanas un pakalpojumu piegādes, kad darījums izdarīts, izmantojot sakaru līdzekļus“ noteiktajā kārtībā. Šajā gadījumā preču atgriešanas izmaksas apmaksāsiet Jūs.

Preces atgriežot, noteikti jāievēro šie nosacījumi:

- atgrieztajai precei ir jābūt oriģinālajā iepakojumā, kas nav bojāts (šis punkts nav spēkā, atgriežot neatbilstošas kvalitātes preci);

- Prece nedrīkst būt pircēja sabojāta;

- prece nedrīkst būt zaudējusi savu preces izskatu (etiķetes nedrīkst būt bojātas, aizsargājošās plēvītes nedrīkst būt bojātas utt.) (šis punkts nav spēkā, atgriežot neatbilstošas kvalitātes preci);

- atgrieztajai precei ir jābūt tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta;

Ja rodas jautājumi par preču atgriešanas kārtību, sazinieties ar mums.